Vastutuse Välistamine

ÜLDINE INFORMATSIOON

"Telestiana OÜ" ("ettevõte", "mina", "meie" või "meie") pakub sellel veebisaidil avaliku teenusena erinevatel teemadel üldist harivat teavet, mida ei tohiks tõlgendada professionaalse nõuandena.

Mõiste "teie" viitab kõigile, kes seda veebisaiti kasutavad, külastavad ja/või vaatavad.

Lugege käesolev lahtiütlus hoolikalt läbi ja jätame endale õiguse seda igal ajal ette teatamata muuta. Seda veebisaiti külastades ja kasutades nõustute selle lahtiütlemisega ning meie tingimuste ja privaatsuspoliitikaga ning nõustute sellega. Kui jätkate meie veebisaidi ja toodete kasutamist, nõustute selle lahtiütlemise tulevaste muudatuste ja uuendustega. Te ei tohi meie veebisaidile juurde pääseda ega seda kasutada, kui te ei soovi end selle lahtiütlemisega siduda.

 

 

AROMATERAPIA LAHTIÜTLUS

Kogu sellel veebisaidil olev sisu ja teave, sealhulgas meie aroomiteraapia kehanahahooldustooted, on mõeldud meie toodete reklaamimiseks ja müümiseks. Siin esitatud teabe eesmärk on teavitada teid meie toodetest, nende kavandatud kasutusest ja võimalikest eelistest.

Meie aroomiteraapia kehanahahooldustooted ei ole mõeldud ühegi füüsilise tervisehäire, vaimse seisundi või meditsiinilise probleemi diagnoosimiseks, raviks, ennetamiseks ega ravimiseks. Need on mõeldud ainult välispidiseks kasutamiseks ja neid tuleks kasutada vastavalt kaasasolevatele juhistele ja juhistele. Need tooted on mõeldud teie üldise heaolu täiendamiseks ja toetamiseks täiendava abivahendina, kuid need ei ole esmane ravim ega asenda professionaalset meditsiinilist või vaimse tervise ravi.


Professionaalse ja kliendi suhte loomine teiega toimub ainult siis, kui nõustute meie tingimustega selgesõnaliselt, ostes ühe või mitu meie toodet.

Kuigi teeme kõik endast oleneva, et pakkuda täpset üldteavet, ei asenda siinne sisu professionaalseid nõuandeid ja te ei tohiks ainult sellele loota. Kui teil on küsimusi oma tervise kohta, pöörduge viivitamatult litsentseeritud arsti või muu kvalifitseeritud tervishoiuteenuse osutaja poole.

 

 

TUNNUSTUSED

Võime pakkuda iseloomustusi, ülevaateid ja edulugusid meie rahulolevatelt klientidelt, kes on kasutanud meie aroomiteraapia kehanahahooldustooteid. Need iseloomustused ja ülevaated on esitatud arusaamade ja näidete pakkumiseks, kuid need ei garanteeri ega luba sarnaseid tulemusi teie isikliku kogemuse jaoks meie toodete kasutamisel.

Kõik meie veebisaidil olevad iseloomustused on ehtsad ülevaated teiste kogemustest meie toodetega, kuid nende eesmärk ei ole tagada, et saavutate identsed või samaväärsed tulemused. Individuaalne jõudlus võib varieeruda ja teie tulemused sõltuvad teie ainulaadsetest asjaoludest, nahahooldusrutiinidest ja isiklikest teguritest.

Soovitame teil oma uurimistööd ja hoolsuskohustust ise läbi viia. Meie tooteid kasutades vastutate oma tulemuste ja tulude eest ise. Teie edupotentsiaali mõjutavad teie individuaalsed asjaolud, oskused ja isiklikud valikud. Meie tooteid ja teenuseid kasutades nõustute mitte võtma meid ega meie ettevõttega seotud isikuid vastutavaks teie isiklike tulemuste või tagajärgede eest, mis on otseselt või kaudselt seotud meie platvormil pakutava teabe ja toodetega.

 

 

GARANTIID EI OLE

KOGU VEEBILEHE SISU JA TOOTED ON "NAGU ON" JA "NAGU SAADAVAL" PÕHJUSEL ILMA MISGIGI KINNITUSTE VÕI GARANTIIDETA, SEALHULGAS KAUBANDUSLIKU VÕI SOBIVUSE GARANTIID MIS TAHES EESMÄRGIKS. SEADUSEL. ETTEVÕTE EI ANNA SELLEL VEEBISAIDIL ESITATUD SISU, TEABE, MATERJALIDE, TOODETE JA/VÕI TEENUSTE KOHTA KINNITUSED EGA GARANTIID. ETTEVÕTE EI ANNA GARANTIID, ET VEEBISAIT TÖÖTAB VÕI TÖÖTAB TEIE NÕUETELE VASTAVAKS VÕI ET SIIN ESITATUD TEAVE ON TÄIELIK, JOOKSE VÕI VEATETA. ETTEVÕTE LAHTUB TÄIELIKULT SEADUSEGA LUBATUD PIIRKONNAS KÕIGEST KAUDSELT JA SELGITUD GARANTIIDEST MIS TAHES EESMÄRGIL.

 

 

VASTUTUSE PIIRANG

Nõustute, et meie ja/või meie ametnikud, töötajad, õigusjärglased, aktsionärid, ühisettevõtete partnerid ega keegi teine ​​meiega koos töötav inimene ei vastuta mitte mingil juhul otseste, kaudsete, juhuslike, tagajärgede, õiglaste, eriliste, karistavate, eeskujulike või mis tahes muud kahjud, mis tulenevad selle veebisaidi kasutamisest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kogu siin esitatud sisu, teave, tooted, teenused ja graafika.

Nõustute sõnaselgelt, et veebisaiti kasutate omal vastutusel ja vastutate ainuisikuliselt teie esitatud isikliku ja mis tahes teabe täpsuse, teie tegevuse tulemuste, isiklike ja äritulemuste ning muu kasutamise eest, mis on seotud veebileht.

Samuti nõustute sõnaselgelt, et meie ja/või meie ametnikud, töötajad, õigusjärglased, aktsionärid, ühisettevõtte partnerid või keegi teine, kes meiega töötab, ei vastuta teie ees kahjude eest, mis tulenevad 1) mis tahes vigadest või puudustest veebisaidil, viivitusest või mis tahes toodete või teenuste keelamine, mis tahes toimimishäired, katkestused veebisaidi töös ja teie kasutuses, veebisaidi rünnakud, sealhulgas arvutiviirused, teabe häkkimine ja mis tahes muud süsteemirikked; 2) veebisaidiga seotud tulu, kasutuse, andmete, tulude, kasumi, äritegevuse või mis tahes maineväärtuse vähenemine; 3) mis tahes vargus või volitamata juurdepääs kolmanda isiku poolt veebisaidilt teie teabele, olenemata meie hooletusest; ja 4) siin pakutava teabe, toodete ja/või teenuste mis tahes kasutamisest või väärkasutamisest.

See vastutuse piirang kehtib olenemata sellest, kas selline vastutus tuleneb hooletusest, lepingu rikkumisest, deliktist või muust vastutuse õiguslikust teooriast. Nõustute, et me ei anna teile siin esitatud sisule otseseid ega kaudseid garantiisid, ja nõustute sellega, et siin ei lubata teile mingeid konkreetseid tulemusi.

 

 

HÜVITAMINE

Nõustute hüvitama ja kaitsma ettevõtet ja/või selle ametnikke, töötajaid, õigusjärglasi, aktsionäre, ühisettevõtte partnereid või kõiki teisi meiega koostööd tegevaid isikuid kahjude, nõuete, kahjude, nõuete, hagide, hagide, menetluste või otsuste, sealhulgas kulude eest. , kulud ja mõistlikud advokaaditasud ("kohustused"), mis on teile arvestatud või mis teil on muul viisil tekkinud ja mis tulenevad täielikult või osaliselt: (a) teie, teie agentide, direktorite tegevusest või tegevusetusest, olenemata sellest, kas see on tehtud hooletusest või muul viisil, ametnikud, töötajad või esindajad; (b) kõik teie tegevused ja meie veebisaitide kasutamine, sealhulgas programmide, toodete ja teenuste ostmine; (c) mis tahes seaduste, reeglite, määruste või määruste rikkumine teie poolt; või (d) selle veebisaidi tingimuste rikkumine teie või teiega seotud isikute poolt; e) teie või mõne teise teie konto kasutaja intellektuaalomandi või kellegi muude õiguste rikkumine. Ettevõte teavitab teid viivitamatult kõigist sellistest nõuetest või kohustustest ning jätab endale õiguse selliseid nõudeid, vastutust või kahju teie kulul kaitsta. Te teete meile igakülgset koostööd ja abistate meid, kui seda palutakse, ilma kuludeta selliste nõuete kaitsmiseks.