Tingimused

“Telestiana” on Shopify veebipood, mida haldab “Telestiana OÜ”, mis pakub kehanahahooldustooteid.

Külastades ja kasutades veebisaiti https://telestiana.com/ (edaspidi "veebisait"), nõustute nende tingimustega, sealhulgas meie veebisaidil postitatud ja siia viitena lisatud privaatsuspoliitikaga, ja nõustute neid järgima.

Mõiste "teie" viitab kõigile, kes seda veebisaiti kasutavad, külastavad ja/või vaatavad. "Telestiana OÜ" ("ettevõte", "mina", "meie" või "meie") jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal oma äranägemise järgi ilma ette teatamata muuta või muuta ning veebisaiti kasutades nõustute nendega. muudatused. Teie vastutate veebisaidi perioodilise värskenduste kontrollimise eest.

Veebisaidi jätkuv kasutamine pärast meie tingimuste muudatuste postitamist tähendab nende muudatuste ja värskendustega nõustumist. Te ei tohi seda veebisaiti kasutada ega seda kasutada, kui te ei soovi olla seotud käesolevate tingimustega.

 

 

KASUTATUD VANUS

Kogu sellel veebisaidil olev teave ja sisu on mõeldud üle 18-aastastele isikutele. Lastel on meie privaatsuspoliitika kohaselt keelatud seda veebisaiti kasutada.

 

 

TOOTED

Kõik tootekirjeldused ja hinnad võivad ette teatamata muutuda.

Teeme kõik endast oleneva, et meie toodete pildid ja kirjeldused oleksid täpsed. Arvutimonitoride ja tootmisprotsesside erinevuste tõttu ei saa me aga garanteerida, et värvid ja detailid vastavad tegelikele toodetele täpselt.

Kõik tooted on saadaval vastavalt saadavusele. Juhul, kui toode muutub pärast tellimuse esitamist kättesaamatuks, teavitame teid sellest ja pakume sobivat asendust või raha tagastamist.

 

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Oleme pühendunud teie isikuandmete privaatsuse austamisele. Teie nõustumine meie privaatsuspoliitikaga on sõnaselgelt lisatud käesolevatesse tingimustesse. Lisateabe saamiseks vaadake üle meie privaatsuspoliitika.

 

 

KOHUSTUSLIK VAHEKOHUS JA RAKENDAV ÕIGUS

Loobute sõnaselgelt oma õigusest esitada praegu või tulevikus mis tahes juriidilisi nõudeid, mis tulenevad veebisaidist ja meie toodetest/teenustest või on nendega seotud. Selle veebisaidi kasutamisest tulenevate või sellega seotud vaidluste, nõuete või vaidluste korral tõlgendatakse tingimusi vastavalt Eesti Vabariigi reeglitele ja määrustele.

Nõustute nõustuma ja alluma Eesti Vabariigis asuvatele jurisdiktsioonile ja föderaalkohtutele, arvestamata kollisioonipõhimõtteid või seda, kus pooled vaidluse tekkimise ajal asuvad.

Nõustute lahendama kõik vaidlused või nõuded esmalt kohustusliku vahekohtu kaudu Eesti Vabariigis ja kandma kogu vahekohtumenetluse kulud vastavalt seadusele. Teie heauskne osalemine vahekohtus on eeltingimus mis tahes muude saadaolevate õiguslike või õiglaste õiguskaitsevahendite, näiteks kohtuvaidluste või muude juriidiliste menetluste taotlemisel. Samuti nõustute sellega, et juhul, kui pärast nõutud vahekohtumenetlust algatatakse kohtunõue, on võitval poolel õigus nõuda tagasi mõistlikud advokaaditasud ja muud kohtumenetlusega seotud kulud.

 

 

INTELLEKTUAALNE OMAND

Kogu sellel veebisaidil olev sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekst, postitused, logod, märgid, graafika, failid, materjalid, teenused, tooted, videod, heli, rakendused, arvutikood, kujundused, allalaaditavad failid ja kogu muu siinne teave (ühiselt " Sisu”) kuulub meile ja on kaitstud autoriõiguse, kaubamärgi ja muude intellektuaalomandi ning kõlvatu konkurentsi seadustega, välja arvatud teistelt pärit sisu, mida meil on seaduslikult lubatud kasutada. Teile antakse piiratud tagasivõetav litsents veebisaidilt sisu printimiseks või allalaadimiseks isiklikuks, mitteäriliseks, mitteülekantavaks, informatiivseks ja hariduslikuks kasutamiseks, tagades samal ajal, et see ei riku autoriõigusi, kaubamärke ega intellektuaalomandit ega omandiõigust. õigusi.

Nõustute mitte kopeerima, dubleerima, varastama, muutma, avaldama, kuvama, levitama, reprodutseerima, salvestama, edastama, postitama, tuletisteoseid looma, pöördprojekteerima, müüma, rentima ega litsentseerima mis tahes viisil kellelegi, ilma meie eelnev kirjalik nõusolek. Nõustute järgima autoriõigust, kaubamärgiseadusi ja intellektuaalomandi õigusi ning vastutate ainuisikuliselt nende tingimuste rikkumiste eest.

 

 

KASUTAJA SISU JA VEEBILEHE SEADUSLIK KASUTAMINE

Mis tahes sisu või teabe puhul, mille te meile veebisaidil või meie sotsiaalmeedia saitidel üles laadite, kuvate, postitate, edastate, saadate, meili teel või esitate, garanteerite, et olete selle sisu omanik või teil on selle sisu omanik või teil on selle sisu omanik. nende intellektuaalomandi õiguste omanik seda sisu kasutada ja meile levitada.

Annate meile ja/või meie ametnikele, töötajatele, õigusjärglastele, aktsionäridele, ühisettevõtte partneritele või kõigile teistele, kes meiega koos töötavad, tasuta, alalise, tühistamatu, ülemaailmse, mitteainuõiguse ja litsentsi teie isiku tuvastamiseks, avaldamiseks, postitamiseks, ümbervormindamiseks. , kopeerida, levitada, kuvada, redigeerida, reprodutseerida mis tahes sisu, mille olete meie veebisaidil ja meie sotsiaalmeedia saitidel mis tahes eesmärgil esitanud. Vastutate ainuisikuliselt kõigi kahjude eest, mis tulenevad mis tahes meile edastatava sisu või teabe autoriõiguste, kaubamärgi või muude omandiõiguste rikkumisest.

Nõustute mitte üles laadima, kuvama, postitama, edastama, levitama, saatma, e-kirjaga saatma ega esitama meile veebisaidil ega ühelgi meie sotsiaalmeedia saidil mingit teavet või sisu, mis on

(a) ebaseaduslik, rikub või rikub teiste õigusi,

(b) laimav, solvav, vulgaarne, vihkamist õhutav, labane, nilbe, laimav, pornograafiline, ähvardav,

c) julgustab või propageerib käitumist, mis kujutaks endast kriminaalkuritegu, mis tooks kaasa tsiviilvastutuse või rikuks muul viisil mis tahes seadust,

(d) levitada materjale, sealhulgas, kuid mitte ainult, nuhkvara, arvutiviirust, mistahes pahatahtlikku arvutitarkvara või muud kahjulikku teavet, mis on seadusega ette nähtud;

(e) mis tahes katsed saada volitamata juurdepääsu veebisaidi mis tahes osale või funktsioonile ja

(f) saata soovimatut või volitamata materjali või põhjustada häireid veebisaidi töös. Nõustute veebisaiti kasutama ainult seaduslikel eesmärkidel ja vastutate kahjude eest, mis tulenevad käesolevates tingimustes sisalduvate sätete rikkumisest.

 

 

KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID

Veebisait võib teie mugavuse huvides sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele või ressurssidele. Võime tegutseda mõne kolmanda osapoole veebisaidi sidusettevõttena, pakkudes või reklaamides veebisaidil nende tooteid või teenuseid; aga me ei oma ega kontrolli neid kolmandate osapoolte veebisaite. Kui klõpsate kolmanda osapoole lingil ja lahkute sellelt veebisaidilt, ei ole te enam meie tingimustega seotud.

Nõustute, et me ei vastuta ega vastuta nendel kolmandate osapoolte veebisaitidel esitatud täpsuse, sisu või teabe eest. Te võtate kõik riskid nende kolmandate osapoolte veebisaitide või ressursside kasutamisega ning kõik tehingud teie ja nende kolmandate osapoolte veebisaitide vahel on rangelt teie ja kolmanda osapoole vahel. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad nende kolmandate osapoolte veebisaitide või ressursside kasutamisest.

 

 

LÕPETAMINE

Jätame endale õiguse oma äranägemise järgi keelduda, eemaldada, piirata teie juurdepääsu, tühistada ja lõpetada meie veebisaidi kasutamine, sealhulgas teie või meie poolt avaldatud sisu või kogu sisu, mis tahes ajal ja ilma ette teatamata.

 

GARANTIID EI OLE

KOGU VEEBILEHE SISU JA TOOTED ON "NAGU ON" JA "NAGU SAADAVAL" PÕHJUSEL ILMA MISGIGI KINNITUSTE VÕI GARANTIIDETA, SEALHULGAS KAUBANDUSLIKU VÕI SOBIVUSE GARANTIID MIS TAHES EESMÄRGIKS. SEADUSEL. ETTEVÕTE EI ANNA SELLEL VEEBISAIDIL ESITATUD SISU, TEABE, MATERJALIDE, TOODETE JA/VÕI TEENUSTE KOHTA KINNITUSED EGA GARANTIID. ETTEVÕTE EI ANNA GARANTIID, ET VEEBISAIT TÖÖTAB VÕI TÖÖTAB TEIE NÕUETELE VASTAVAKS VÕI ET SIIN ESITATUD TEAVE ON TÄIELIK, JOOKSE VÕI VEATETA. ETTEVÕTE LAHTUB TÄIELIKULT SEADUSEGA LUBATUD PIIRKONNAS KÕIGEST KAUDSELT JA SELGITUD GARANTIIDEST MIS TAHES EESMÄRGIL.

 

 

VASTUTUSE PIIRANG

Nõustute, et meie ja/või meie ametnikud, töötajad, õigusjärglased, aktsionärid, ühisettevõtete partnerid ega keegi teine ​​meiega koos töötav inimene ei vastuta mitte mingil juhul otseste, kaudsete, juhuslike, tagajärgede, õiglaste, eriliste, karistavate, eeskujulike või mis tahes muud kahjud, mis tulenevad selle veebisaidi kasutamisest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kogu siin esitatud sisu, teave, tooted, teenused ja graafika.

Nõustute sõnaselgelt, et veebisaiti kasutate omal vastutusel ja vastutate ainuisikuliselt teie esitatud isikuandmete ja mis tahes teabe täpsuse, oma tegevuse tulemuste, isiklike ja äriliste tulemuste ning muu sellega seoses kasutamise eest. koos veebisaidiga.

Samuti nõustute sõnaselgelt, et meie ja/või meie ametnikud, töötajad, õigusjärglased, aktsionärid, ühisettevõtte partnerid või keegi teine, kes meiega töötab, ei vastuta teie ees kahjude eest, mis tulenevad 1) mis tahes vigadest või puudustest veebisaidil, viivitusest või mis tahes toodete või teenuste keelamine, mis tahes toimimishäired, katkestused veebisaidi töös ja teie kasutuses, veebisaidi rünnakud, sealhulgas arvutiviirused, teabe häkkimine ja mis tahes muud süsteemirikked; 2) veebisaidiga seotud tulu, kasutamise, andmete, tulude, kasumi, äritegevuse või mis tahes maineväärtuse vähenemine; 3) mis tahes vargus või volitamata juurdepääs kolmanda isiku poolt veebisaidilt teie teabele, olenemata meie hooletusest; ja 4) siin pakutava teabe, toodete ja/või teenuste mis tahes kasutamisest või väärkasutamisest.

See vastutuse piirang kehtib olenemata sellest, kas selline vastutus tuleneb hooletusest, lepingu rikkumisest, deliktist või muust vastutuse õiguslikust teooriast. Nõustute, et me ei anna teile siin esitatud sisule otseseid ega kaudseid garantiisid, ja nõustute sellega, et siin ei lubata teile mingeid konkreetseid tulemusi.

 

 

HÜVITAMINE

Nõustute hüvitama ja kaitsma ettevõtet ja/või selle ametnikke, töötajaid, õigusjärglasi, aktsionäre, ühisettevõtte partnereid või kõiki teisi meiega koostööd tegevaid isikuid kahjude, nõuete, kahjude, nõuete, hagide, hagide, menetluste või otsuste, sealhulgas kulude eest. , kulud ja mõistlikud advokaaditasud ("kohustused"), mis on teile arvestatud või mis teil on muul viisil tekkinud ja mis tulenevad täielikult või osaliselt: (a) teie, teie agentide, direktorite tegevusest või tegevusetusest, olenemata sellest, kas see on tehtud hooletusest või muul viisil, ametnikud, töötajad või esindajad; (b) kõik teie tegevused ja veebisaidi kasutamine, sealhulgas toodete ja teenuste ostmine; (c) mis tahes seaduste, reeglite, määruste või määruste rikkumine teie poolt; või (d) selle veebisaidi tingimuste rikkumine teie või teiega seotud isikute poolt; e) teie või mõne teise teie konto kasutaja intellektuaalomandi või kellegi muude õiguste rikkumine. Ettevõte teavitab teid viivitamatult kõigist sellistest nõuetest või kohustustest ning jätab endale õiguse kaitsta selliseid nõudeid, vastutust või kahju teie kulul. Te teete meile igakülgset koostööd ja abistate meid, kui seda palutakse, ilma kuludeta selliste nõuete kaitsmiseks.

 

 

KLASSI TEGEVUSTEST LOOBUMINE

Nõustute, et kõik käesolevast lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse ainult teie ja ettevõtte vahel. Loobute oma õigusest esitada meie vastu kollektiivhagi ja nõustute mitte esitama meie kui rühma liikme või esindaja vastu nõudeid.

 

 

TERVE KOKKULEPE

Need nõuded ja tingimused koos meie privaatsuspoliitika ja lahtiütlemisega moodustavad kogu teie ja meie vahelise lepingu selle veebisaidi osas. See asendab kõik varasemad või samaaegsed suhtlused, arutelud, läbirääkimised või ettepanekud, mis meil teiega on olnud nii elektrooniliselt, suuliselt kui ka kirjalikult.

Kogu selle lepingu, sealhulgas privaatsuspoliitika ja lahtiütlemise ning mis tahes elektroonilisel kujul esitatud teate trükitud versioon on selle veebisaidiga seotud kohtu- või haldusmenetlustes vastuvõetav samal määral ja sama mõjuga kui muud ärilepingud ja säilitatavad dokumendid. ja seda hoitakse trükitud kujul.

 

ERALDATAVUS

Kui kohus, reguleeriv asutus või muu pädeva jurisdiktsiooniga avalik või erakohus peab nende tingimuste mõnda sätet kehtetuks või jõustamatuks, loetakse see säte käesolevast lepingust välja jäetuks. Ülejäänud osa sellest lepingust jääb täies mahus jõusse ja seda muudetakse mis tahes ulatuses, mis on vajalik ülejäänud sätetele sellise jõu andmiseks, kuid ainult sellises ulatuses.

 

 

MUUDATUSED

Ettevõte jätab endale õiguse oma äranägemisel ja ette teatamata (a) neid tingimusi muuta; (b) muuta veebisaiti ja/või selle pakutavaid teenuseid või tooteid; ja (c) lõpetada veebisaidi ja/või toodete või teenuste mis tahes ajal. Kõik nende tingimuste muudatused jõustuvad kohe. Nõustute neid nõudeid ja tingimusi ning kõiki muid veebisaidile postitatud veebipõhimõtteid regulaarselt üle vaatama, et olla teadlik muudatustest. Nõustute muudatusega, kui jätkate veebisaidi kasutamist või juurdepääsu sellele pärast neid muudatusi.

 

 

TUNNUSTUS

Kasutades mõnda meie toodet, teenust või sisenedes saidile, kinnitate, et olete need tingimused läbi lugenud ja nõustute nendega.

 

 

KONTAKT

Küsimuste korral võtke meiega ühendust aadressil info@telestiana.com .

“Telestiana OÜ” on registreeritud aadressil: Gonsiori 34-6, 10128, Tallinn, Eesti. Firma number: 16765503